Immanuël in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op kindcentrum Immanuël in Best krijgen deze alle ruimte om te groeien en bloeien. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. Immanuël heeft moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en biedt een kleinschalig en vertrouwd schoolklimaat. Ons doel? Iedere leerling helpen met ontwikkelingsgericht onderwijs, het leerconcept waarbij de lessen aansluiten bij de ontwikkeling en interesses van kinderen.

Immanuël is een streekschool waar ouders hun kinderen graag aan toevertrouwen. We hebben de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs vanuit positief-christelijke normen en waarden volgt. Onze kernwaarden?

Overtuiging   We werken vanuit onze christelijke identiteit
Ontdekken     Ontdekkend en onderzoekend leren staat hoog in ons vaandel
Ontwikkelen  We geven Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)
Openheid       Open communicatie en samen optrekken met ouders

Wat onze school bijzonder maakt? Op Immanuël helpen we kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Zodat ze plezier krijgen in leren en zelfstandigheid ontwikkelen. In de samenwerking met andere kinderen blijkt betrokkenheid op elkaar. Leerlingen hebben respect voor elkaar en hun omgeving.
Sinds het schooljaar 20-21 werken we in 3 units! Unit1 zijn de kleuters, unit 2 groep 3-5 en unit 3 groep 6-8. Elke unit heeft twee stamgroepen waarmee ze de dag starten en afsluiten, samen eten en kringgesprekken voeren. Tijdens de werkmomenten, blokuren, krijgen de kinderen instructie op niveau en wordt er zelfstandig gewerkt.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind. Welkom!
Bel directeur Hannie voor een afspraak of antwoord op je vragen (0499 37 34 48) of stuur een mail naar immanuel@levwn.nl

Fijn om jou en je kind te ontmoeten!

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Juf Hannie, directeur