Immanuël (onderdeel van LEV-WN) is een kindcentrum dat vanuit een doorleefde christelijke identiteit een omgeving wil creëren waarin kinderen tussen de 0 en 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk om ieder kind een integrale en doorgaande ontwikkellijn te bieden waarbij onderwijs en opvang vanuit één visie samenwerken.
Op dit moment verzorgen wij peutergroepen (2-4 jaar) en BSO (op maandag, dinsdag en donderdag) en in de (nabije) toekomst hopen we dit verder uit te bouwen naar andere opvangmogelijkheden. Wij zijn altijd bereid om dit met ouders te bespreken.

Ieder kind is gezegend met gaven en talenten. Zo vroeg mogelijk willen we kinderen stimuleren en uitdagen deze gaven en talenten in te zetten. We willen hen helpen om uit te groeien tot jonge mensen die van waarde zijn voor de samenleving.