Immanuël (onderdeel van scholengroep LEV-WN) is een kindcentrum dat vanuit een doorleefde christelijke identiteit een omgeving wil creëren waarin kinderen tussen de 0 en 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk om ieder kind een integrale en doorgaande ontwikkellijn te bieden waarbij onderwijs en opvang vanuit één visie samenwerken.
Op dit moment verzorgen wij peutergroepen (2-4 jaar), dagopvang en BSO (op maandag, dinsdag en donderdag) en in de (nabije) toekomst hopen we dit verder uit te bouwen naar andere dagen. Wij zijn altijd bereid om dit met ouders te bespreken.

Ieder kind is gezegend met gaven en talenten. Zo vroeg mogelijk willen we kinderen stimuleren en uitdagen deze gaven en talenten in te zetten. We willen hen helpen om uit te groeien tot jonge mensen die van waarde zijn voor de samenleving. In onze school werken we met units. Door veel samen te werken leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor hun eigen ontwikkeling.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor u en uw kind(eren).
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.