Voor het schooljaar 2021 -2022 ziet het vakantierooster er als volgt uit:

Herfstvakantie  25 – 29 oktober 2021
Kerstvakantie  27 december 2021- 7 januari  2022
Voorjaarsvakantie  28 februari – 4 maart 2022
Paasweekend 15 – 18 april 2022
Meivakantie   25 april – 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
zomervakantie 25 juli – 2 september 2022

De vrijdagmiddagen voor elke vakantie zijn de kinderen vrij.
De hele vrijdag voor de zomervakantie ook.

Studiedagen:

dinsdag 5 oktober 2021 (dag van de leraar)
donderdag 4 november 2021
woensdag 8 december 2021
maandag 10 januari 2022 (aansluitend aan de kerstvakantie)
vrijdag 18 februari 2022
vrijdag 20 mei 2022
woensdag 25 mei 2022(voor hemelvaart)
vrijdag 1 juli 2022