Kindcentrum Immanuël in Best is een kindcentrum van LEV-WN. Dat is de overkoepelende organisatie voor 26 basisscholen en kindcentra verspreid over met name West Nederland.

Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Wij hebben hart voor alle kinderen. Ons geloof in de God van de Bijbel geeft vorm aan het onderwijs. We volgen het voorbeeld van Jezus die gericht was op het hart van jong en oud en bewogenheid toonde voor de mensen om Hem heen. Een goede communicatie tussen ouders en kindcentrum is belangrijk.

Kindcentrum Immanuël is een kleinschalig christelijk kindcentrum, op gereformeerde grondslag. Onze naam betekent ‘God met ons’. Dit vormt de identiteit van ons kindcentrum en is in onderwijs en opvang een belangrijk uitgangspunt. Talenten ontdekken en ontwikkelen. We hebben een filmpje van de school gemaakt, dat kun je hier vinden.

Wij zijn een OGO school (Ontwikkelings Gericht Onderwijs). Dit houdt in dat wij ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de leerbehoeften van de leerling. Met (buitenschoolse) activiteiten laten we de leerlingen al op jonge leeftijd kennis maken met de samenleving. Zo helpen we hen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, en zich voor te bereiden op een plek in de samenleving.

Sinds enkele jaren werken we in units. Heterogene groepen waar kinderen leren samenwerken en samenleven. Binnen de units krijgen de kinderen instructie op niveau en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en hun eigen ontwikkeling.

We willen dat het kindcentrum een veilige plek voor kinderen is waar het evangelie voelbaar en zichtbaar aanwezig is. Daar werken we samen aan. Samen, in het team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers, maar ook samen met de ouders/verzorgers en met andere (onderwijs)instanties.

Wil je graag eens de sfeer komen proeven? Je bent van harte welkom!