Onze school heeft sinds 2008 het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). In een beleidsstuk hebben we de schoolorganisatie en het beleid beschreven. De uitwerking bestaat uit verkeerslessen in de klas, praktische verkeerseducatieprojecten zoals het praktisch verkeersexamen, een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school – thuisroutes, en betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie.