Wat is stichting onderweg met basisschool Immanuël

Immanuël is sinds de oprichting een streekschool en tot op heden komen er ook leerlingen uit omliggende gemeenten de school bezoeken. Omdat de kosten voor het vervoer geen belemmering mogen zijn om de school te bezoeken is afgesproken dat alle ouders samen de kosten voor het vervoer van de leerlingen dragen en daarvoor is een stichting in het leven geroepen. Zij faciliteert het vervoer en  beheert de ouderbijdragen.

Gezinnen buiten Best

Als je buiten Best woont en je kinderen naar BS Immanuël gaan, neem  dan contact op met de stichting. Zij bekijken samen met jou of je in aanmerking kunt komen voor subsidie van de gemeente voor het leerlingenvervoer en of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te carpoolen. Als je zelf gaat rijden en buiten de gemeente Best woont, dan kunt je de kilometers declareren bij de stichting.

Vervoersbijdrage

Zoals gezegd dragen alle ouders bij aan het vervoer van de leerlingen buiten Best. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage, die voor de ouders uit Best aan te merken is als gift. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ouders die buiten Best wonen (gebruikers) en ouders die in Best wonen (niet-gebruikers). De ouders uit Best betalen 75% van het bedrag dat de ouders buiten Bestbetalen. Je krijgt van de stichting jaarlijks een digitaal formulier waarop je kunt aangeven in welke categorie je inkomen valt. Je ziet dan ook meteen welke bijdrage er wordt afgeschreven van de rekening. Jaarlijks wordt bekeken welk bedrag er voor het leerlingenvervoer nodig is en dat berekenen ze door aan de ouders. De laatste jaren zijn de kosten behoorlijk gedaald, omdat ouders zijn gaan carpoolen. Je moet denken aan een bedrag van ca. 2euro (1/3 modaal) tot 8 euro (3x modaal) per maand dat je aan de stichting betaalt.