Op onze school streven we naar goed en passend onderwijs, zodat alle kinderen tot hun recht komen. We helpen de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces, zodat ze plezier krijgen in leren en zelfstandigheid ontwikkelen. In de samenwerking met andere kinderen blijkt betrokkenheid op elkaar: kinderen hebben respect voor elkaar en de omgeving.

Onze kernwaarden hierbij zijn:
Overtuiging                We werken vanuit onze christelijke identiteit
Ontdekken                  Ontdekkend en onderzoekend leren staat hoog in ons vaandel
Ontwikkelen               We geven ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)
Openheid                    Goede communicatie en samen optrekken met ouders