Verlofformulier

Om verlof aan te vragen kunt u een mail sturen naar h.sonneveld@levwn.nl
Alleen bij bijzonder verlof vragen we u een verlofformulier in te vullen. Dit krijgt u dan via school.

Ouders

Hier vindt u alle documenten die voor u als ouders van belang zijn.

schoolgids

Oudertevredenheidspeiling

Jaarverslag 2020